hem

greenful trädgårdsmästare greenful trädgårdsplanering greenful trädgårdsdesign greenful fruktträdsbeskärning greenful historiska trädgårdar greenful stockholm greenful uppsala

greenful trädgårdsmästare greenful trädgårdsplanering greenful trädgårdsdesign greenful fruktträdsbeskärning

 greenful

 

  trädgårdsmästare & journalist iuppsala

Foto: greenful trädgårdsmästare Uppsala
Ranunkel, Foto: greenful trädgårdsplanering Uppsala

Trädgårdsplanering 

och rådgivning


Historisk

återställning av

trädgårdar

Doftpelargon Foto: greenful fruktträdsbeskärning Uppsala
Anemon Foto: greenful trädgårdsstyling Uppsala

Beskärning av frukt-


träd       Klippning av häckar 


och buskar


 

Trädgårdsbelysning


Trädgårdsstyling inför visningPlantering av träd och växterText och foto


Certifierade fruktträdbeskärare

trädgårdsmästare greenful stockholm trädgårdsmästare greenful uppsala greenful trädgårdsplanering stockholm greenful trädgårdsplanering uppsala greenful trädgårdsdesign stockholm greenful trädgårdsdesign uppsala

 marie@greenful.se 0707-216 513 

 börjegatan 10b  753 13 uppsala